Program „Za Życiem”

15 kwietnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk
obrazek

Informujemy, że została podpisana umowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z PROGRAMU kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

          Obejmuje on zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie naszego powiatu. Takim ośrodkiem będzie w dalszym ciągu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach.

Zadaniem ośrodka będzie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

          W ramach zadania, podobnie jak w latach poprzednich, w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka i jego rodziny będzie świadczona pomoc psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, jak również spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka.

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej zobowiązał się do przekazania w latach 2022-2026 na realizację zadania dotacji celowej w łącznej wysokości 394 284,00 złotych.