obraz

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022

19 kwietnia, 2022 Wyłączono przez admin
obrazek
Flaga oraz godło Polski.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022


DOFINANSOWANIE – 759.492 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 759.492 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym,
b) o stopniu umiarkowanym,
c) traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Usługi te wpłyną na:
1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego i aktywnego życia,
2) poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.
Usługami „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu objęto 25 osób, w tym:
1) 14 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
2) 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
3) 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
4) 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” na terenie Powiatu Białobrzeskiego będzie wykonywało 20 asystentów.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających w danym roku na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.