Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego – 2 lipca 2020 roku o godz. 13.30

30 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

            Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza petycji mieszkańców wnoszących o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw w sprawie budowy budynku handlowego na działkach o nr. ew. 2547, 2548, 1334/14,1334/16, 1334/18 położonych w Białobrzegach – okolice zbiegu ulic Mickiewicza i Rzemieślniczej.
  4. Analiza petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia