Dofinansowanie przez Lasy Państwowe przebudowy drogi powiatowej relacji Głowaczów - Lipskie Budy

Dofinansowanie przez Lasy Państwowe przebudowy drogi powiatowej relacji Głowaczów – Lipskie Budy o długości 400 m. w miejscowości Dobieszyn.

24 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

W siedzibie Nadleśnictwa Dobieszyn Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul wraz z Wicestarostą Bartłomiejem Kowalczykiem podpisali umowę o dofinansowanie przez Lasy Państwowe przebudowy drogi powiatowej relacji Głowaczów – Lipskie Budy o długości 400 m. w miejscowości Dobieszyn.

Umowa zapewnia Powiatowi Białobrzeskiemu nie więcej niż 100 000 zł ze środków Nadleśnictwa Dobieszyn, jako wsparcie dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych drogi, poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

– Dzięki dobrym relacjom z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe udało się nam pozyskać całkiem nowe źródło finansowania inwestycji. Lasy Państwowe zgodnie z przyjętą misją mają możliwość przystępowania do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Dziękuję Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzejowi Matysiakowi oraz Nadleśniczemu Pawłowi Sułkowskiemu za dobre rozmowy. Dziękuję także Radnemu Ryszardowi Regulskiemu za inicjatywę i współpracę. – powiedział po podpisaniu umowy Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Wkład własny na realizację zadania zagwarantowała Rada Powiatu na Sesji w dniu 23.06.2020 r.