Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego – 2 lipca 2020 roku o godz. 1200

30 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

         Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego dotyczącej zmieniającej uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
    i sposobu ich przyznawania.
  4. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2020 rok. Realizacja kalendarza w roku 2019.
  5. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach za 2019 rok oraz planowane działania na 2020 rok w związku ze zwalczaniem bezrobocia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.