podpisanie umowy na przebudowę drogi

Powiat białobrzeski podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów – Młodynie Dolne

1 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

W środę 24 czerwca br. w Radomiu zostały podpisane umowy w ramach Rządowych Programów i Funduszy.

Przedstawiciele Powiatu Białobrzeskiego: Starosta Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk oraz Skarbnik Bogdan Głowacki uczestniczyli w podpisaniu umowy na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewodę reprezentował Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano umowy na 8 zadań. Inwestycje objęte wsparciem z Funduszu dotyczyć będą łącznie 20,2 km dróg powiatowych i gminnych.

Powiat białobrzeski podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów – Młodynie Dolne. Wartość dofinansowania 398 119,51 zł.