Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 29 września 2021 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej
na Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

24 września, 2021 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z kontroli zadania pn. „Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Białobrzegach.”
  4. Zamknięcie posiedzenia.