Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach w ramach V edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

29 września, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk
obrazek

Miło nam poinformować, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, uczniowie klas III Technikum Logistycznego (klasy wojskowe) realizujący innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, objęci zostali dofinansowaniem na zakup indywidualnego pakietu umundurowania.

Cele programu: kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, wspieranie procesu rekrutacji kandydatów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz promocja SZ RP i zawodu żołnierza.

Nazwa projektu:  Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 .

Dofinansowanie: 27 456 zł

Całkowita wartość inwestycji: 34 320  zł

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy zwany „pakietem ubiorczym”.