Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r.

19 kwietnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza Uchwał Zarządu Powiatu za IV kwartał 2021 roku.
  4. Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  5. Ocena pracy i działalności Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.