Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 kwietnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2022 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem placówek oświatowych w związku
z napływem uczniów – uchodźców z Ukrainy, omówienie problemów wynikających
ze zwiększonej ilości uczniów i dodatkowych obowiązków przyjętych przez szkoły
i placówki oświatowe.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.