Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

16 maja, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza Uchwał Zarządu Powiatu za I kwartał 2022 roku.
  4. Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  5. Analiza wykonania budżetu za 2021 rok i sformułowanie wniosku absolutoryjnego
    dla Zarządu Powiatu za 2021 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.