Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

20 maja, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”.
  3. Zamknięcie posiedzenia.