L sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

10 maja, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję L sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach, dotyczącego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, dotyczącego analizy zagrożeń
  oraz stanu bezpieczeństwa Powiatu Białobrzeskiego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącego oceny stanu sanitarnego Powiatu Białobrzeskiego za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczącego stanu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczącego działalności Inspekcji w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 13. Omówienie i analiza procesu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach oraz Miejsko- Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wyników kontroli zadania pn.: „Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach”.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.