Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego – 7 maja 2021 roku o godz. 8:30

5 maja, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 roku o godz. 8 30 w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2020 rok i sformułowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.
  4. Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych za I kwartał 2021 roku.
  5. Analiza uchwał Zarządu Powiatu za IV kwartał 2020 roku oraz I kwartał 2021 roku.
  6. Ocena pracy i działalności Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.