Kolejny wniosek na przebudowę drogi powiatowej – Lekarcice – Nowy Przybyszew

11 kwietnia, 2015 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Lekarcice – Nowy Przybyszew. Łączny koszt inwestycji szacuje się na ponad 143 756,25 tys. zł, z czego 71 800,00 tys. zł powiat stara się pozyskać z budżetu państwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Planowana przebudowa drogi zostanie wykonana na odcinku 850 m. Bez wątpienia inwestycja ta pozytywnie wpłynie zarówno na poprawę bezpieczeństwa, jak i komfort mieszkańców.

Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni się do wykonania tak oczekiwanej przez Mieszkańców przebudowy drogi. Wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej na obszarze naszego powiatu. W dużym stopniu usprawni dojazd rolnikom do okolicznych wsi, pól i gospodarstw. – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.