165 tys. zł na drogę Kostrzyn – Jabłonna

9 maja, 2015 Wyłącz przez admin

13 lutego w Warszawie Starosta Andrzej Oziębło odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego promesę w wys. 165 tys. zł pochodzących z rezerwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Dotacja w całości zostanie przeznaczona na odbudowę drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn – Jabłonna, która została uszkodzona w wyniku wiosennych podtopień oraz długotrwałego okresu deszczowego. Wysokość dotacji wynosić będzie 165 tys zł, tj 80 % wartości zadania. Z tych środków zostanie odbudowane 700 m drogi. Całe zadanie opiewa na kwotę 275 tys. zł.

To już kolejne wsparcie jakie w ostatnich latach nasz powiat otrzymał z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki tej pomocy możemy sukcesywnie poprawiać infrastrukturę drogową, nawet na terenie niewielkich miejscowości. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki na odbudowę drogi powiatowej Lisów – Rykały oraz na remont uszkodzonych przepustów na drodze powiatowej Stromiec – Ksawerów Stary. Łącznie Starostwo pozyskało z puli ministerialnej przeszło ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na remonty dróg. –  Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.