obraz

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego – 22 czerwca 2021 roku o godz. 9:00

15 czerwca, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.      

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Kontrola zadania pn. „Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej
    w Białobrzegach.”
  4. Analiza Finansowa i Organizacyjna Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.