obraz

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego – 23 czerwca 2021 roku o godz. 13:00

16 czerwca, 2021 Wyłączono przez admin

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Sprawozdanie z bieżącej działalności SP ZOZ w Białobrzegach. Informacja dotycząca zabezpieczenia usług medycznych.

4. Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

5. Sprawozdanie dyrektora PUP w Białobrzegach za 2020 rok oraz planowane działania
na 2021 rok w związku ze zwalczaniem bezrobocia.

6. Analiza całodobowych dyżurów aptek na terenie powiatu białobrzeskiego w związku
ze zgłaszanym problemem nieegzekwowania przez apteki postanowień uchwały XXX/164/20 z dnia 11 grudnia 2020r.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.