oraz Sesji Powiatu

XXXIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

20 sierpnia, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 4. Zapoznanie z informacją Zarządu Powiatu za I półrocze 2021r.:
  • o przebiegu wykonania budżetu Powiatu;
  • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć;
  • o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
   w Białobrzegach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
  i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania
  i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad sesji.