XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

8 marca, 2023 Wyłączono przez admin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym są AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W dziewiętnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz współorganizatorów konkursu. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Białobrzegach ul. Szkolna 5 (tel. 48 613 25 65, 48 613 56, e-mail: bialobrzegi@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

21.04.2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30.06.2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

obrazek