XLVII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

8 marca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 1.  Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii
   Zajęciowej „Olszynka” w Białobrzegach za 2021 rok.
 2.  Zapoznanie ze sprawozdaniem Starosty Białobrzeskiego z działalności Komisji
   Bezpieczeństwa i Porządku w Białobrzegach za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.