obraz

Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

8 marca, 2022 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 11 marca 2022 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
    3.Zapoznanie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Białobrzegach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
  3. Zapoznanie z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach oraz przedstawienie informacji dotyczącej zabezpieczenia usług medycznych.
  4. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na rok 2022. Realizacja kalendarza w roku 2021.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.