XLIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

14 grudnia, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego
  podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Białobrzeskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.