W wyniku naboru przeprowadzonego na wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono nowego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach. Funkcję tę będzie pełnić Pani Ewa Adamczewska – wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyłoniono nowego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach.

27 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

W wyniku naboru przeprowadzonego na wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono nowego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach. Funkcję tę będzie pełnić Pani Ewa Adamczewska – wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.

Pani Ewa Adamczewska pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczęła w 2001 roku, gdzie pracowała w dziale Informacji Ewidencji i Świadczeń. Do jej głównych obowiązków należała rejestracja osób bezrobotnych. W 2005 roku rozpoczęła pracę na stanowisku pośrednika pracy, gdzie współpracowała i negocjowała z pracodawcami warunki pracy dla przyszłych pracowników. Podczas pracy w ramach publicznych służb zatrudnienia ściśle współpracowała także z rolnikami, którzy na podstawie obowiązujących przepisów zatrudniali w swoich gospodarstwach cudzoziemców.

– Jako Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy chcę przede wszystkim sprawnie zarządzać jednostką, współpracować z przedsiębiorcami i osobami bezrobotnymi. Niezwykle będę cenić sobie cenne uwagi i propozycje moich współpracowników, z którymi wiele lat pracowałam. W ostatnim czasie, pełniąc funkcję p.o. Dyrektora PUP, intensywnie wspólnie z kadrą stanęliśmy przed zadaniem wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, prowadząc nabory i rozpatrując wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podołaliśmy temu zadaniu i większość spraw realizowana była sprawnie, bez zbędnych opóźnień. Dziękuję zespołowi za sprawną pracę i realizację swoich obowiązków. Wierzę, że dzięki dobrej koordynacji będziemy pomyślnie realizować wszystkie zadania. Stając wobec nowych wyzwań i odpowiedzialności dziękuję komisji za zaufanie i powierzenie mi w drodze konkursu tej zaszczytnej funkcji. – mówi Ewa Adamczewska, dyrektor PUP w Białobrzegach.

Ostatnie miesiące – w związku z nowymi zadaniami postawionymi przed Powiatowymi Urzędami Pracy – były czasem wytężonej pracy dla pracowników. W ramach Tarczy Antykryzysowej białobrzeski Urząd Pracy wypłacił przedsiębiorcom z terenu Powiatu Białobrzeskiego kwotę ponad 9,5 mln zł.
z czego:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: 2.176.848,90 zł.
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych: 799.240,00 zł
– pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej: 6.564.000,00 zł
– dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowych: 40.147,56 zł.

– Ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za zaangażowanie w realizację wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wiem, że często praca ta wymagała zaangażowania po godzinach pracy i w dni wolne od pracy, dlatego też dziękuję podwójnie. Cieszę się, że rządowe wsparcie zostało rozdysponowane sprawnie i pomogło wielu podmiotom utrzymać swoje funkcjonowanie w czasie kryzysu. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach na realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej otrzymał 15 000 000 zł. Nabory na ww. instrumenty wsparcia będą ogłaszane do wyczerpania limitu środków.