Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 114/241/2021 i 114/242/2021 z dnia 16 września 2021 r. ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

16 września, 2021 Wyłączono przez admin

Uchwały dotyczące otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 w Powiecie Białobrzeskim realizowanego w ramach Modułu IV Programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.