Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Uchwała Nr 77/149/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 27 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1025 o powierzchni 0,0695 ha położonej w Białobrzegach, będącego własnością Powiatu Białobrzeskiego, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata

5 listopada, 2020 Wyłączono przez admin