TRWA NABÓR DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYM I PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ADAMOWIE

16 lipca, 2020 Wyłącz przez admin

TRWA NABÓR DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYM I PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ADAMOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

obrazek