znak Tarczy antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa

11 maja, 2020 Wyłączono przez admin

Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk przekazał informację na temat realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wszystkich przedsiębiorców, którym wsparcie gwarantują Ustawy przyjęte w ostatnim czasie przez Parlament zachęcam do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy. Tam uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat dostępnych możliwości otrzymania pomocy.‼️Powiat Białobrzeski otrzymał na pomoc przedsiębiorcom 15 000 000 zł‼️Środki te wspomogą budżety lokalnych firm, które gwarantują miejsca pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego. Wierzę, że obronną ręką pokonamy kryzys. – komentuje sprawę Tarczy Antykryzysowej Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Według stanu na dzień 8 maja 2020 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach wypłacił ponad 2 000 000 zł! Środki te zostały przeznaczone na nisko-oprocentowaną pożyczkę. Oznacza to, że 447 przedsiębiorców zostało objętych pomocą.

Kolejne wnioski w ramach tej formy wsparcia, opiewające na kwotę prawie 3 mln zł, są na bieżąco rozpatrywane.

Dziękuję wszystkim Pracownikom PUP w Białobrzegach, na czele z p.o. Dyrektora p. Ewą Adamczewską za ciężką i sumienną pracę oraz wielkie zaangażowanie w pomoc dla przedsiębiorców! Oprócz codziennych obowiązków urzędnicy PUP realizują dodatkowe zadania wynikające z Tarczy Antykryzysowej.

‼️ Przypominam, że od 29.04.2020 r. do 12.05.2020 roku trwa nabór wniosków w ramach trzech form pomocy:

  • o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
  • o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  • o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Bezpośrednio po upływie tego terminu będą ogłaszane kolejne nabory.

Wszystkich przedsiębiorców z terenu Powiatu Białobrzeskiego zachęcam do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Białobrzegach. Dla Waszego komfortu i wygody, a także ułatwienia kontaktu z pracownikami PUP z inicjatywy Starosty Białobrzeskiego zostały utworzone dwa nowe numery telefonów:

tel. 48 389 99 87

tel. 48 389 99 85.