Znak Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informacje na temat pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” skierowanego dla osób z niepełnosprawnością.

11 maja, 2020 Wyłączono przez admin

Przypominamy, że osoby niepełnosprawne w ramach modułu I obszaru B pilotażowego programu „Aktywny samorząd” mogą ubiegać się:
1. w Zadaniu 1 o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych – maksymalna kwota dofinansowania:
a) dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000,00 zł;
b) dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł;
c) dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000,00 zł;
udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi;
2. w Zadaniu 3 o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc adresowana jest do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku – maksymalna kwota dofinansowania 7.500 zł;
udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi;
3. w Zadaniu 4 o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł;
udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Szczegółowe informacje w sprawie programu można uzyskać pod numerem tel. 48 360 02 24 lub 518 838 171.

Więcej o programie w zakładce Aktywny samorząd na stronie https://pcprbialobrzegi.bip.gov.pl/