Poznaj Polske

Rządowe dofinansowanie na wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół powiatowych

5 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiat Białobrzeski: Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu “Poznaj Polskę”.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki na zrealizowanie zadania w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski przypadło 53 600 zł. Środki te trafią do budżetu powiatu w ramach porozumienia podpisanego przez Członków Zarządu Powiatu Białobrzeskiego: Sylwestra Korgula oraz Bartłomieja Kowalczyka oraz przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” uczniowie naszych placówek będą mogli wyjechać na dofinansowane wycieczki szkolne i poznawać Polskę, jej środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i historii oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Dziękujemy za zaangażowanie w projekt:

  • Dyrekcjom Szkół – Dyrektor Jolancie Babik oraz Dyrektor Krystynie Sycie oraz zespołom nauczycieli, którzy opracowali programy wycieczek oraz
  • Naczelnik Wydziału Edukacji Grażynie Wieteska za przeprowadzenie procedury pozyskania dofinansowania.

Życzymy owocnej realizacji zadania!

Poznaj Polske
Poznaj Polske