Ruszył kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola

11 lipca, 2018 Wyłączono przez admin

Rozpoczęto kolejny etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola w postaci wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na długości blisko 3 km na odcinku Mikówka – Brzeska Wola. Inwestycję wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. w Grójcu za kwotę 1 372 240,47zł.


Inwestycja jest realizowana w ramach programu “Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu”. Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 821.789,00 zł.


W ramach inwestycji zostanie wykonana również zatoka autobusowa we wsi Brzeska Wola oraz ponad 100 miejsc parkingowych i nowy chodnik wzdłuż ulicy Mikowskiej do cmentarza komunalnego w Białobrzegach. Na całym odcinku przebudowywanej drogi zostaną wykonane również prace w postaci czyszczenia istniejących rowów i przepustów pod zjazdami. Zadanie realizowane wspólnie z samorządem gminy Białobrzegi.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Osobą do kontaktu z ramienia Starostwa Powiatowego w Białobrzegach w razie wystąpienia problemów związanych z realizacją inwestycji jest Włodzimierz Stachera – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach – tel. kont. (48) 613 23 38.