Promesa w wysokości 530 tys. zł dla Powiatu Białobrzeskiego

4 kwietnia, 2018 Wyłączono przez admin

W dniu 4 kwietnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery promesę w wys. 530 tys. zł pochodzących z rezerwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja w całości zostanie przeznaczona na odbudowę drogi powiatowej nr 1101W Osuchów – Lisów, która została uszkodzona w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu. Wysokość dotacji wynosić będzie 530 tys. zł, tj. 80 % wartości zadania. Z tych środków zostanie odbudowany odcinek drogi o długości 2,2 km.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie z samorządem gminnym w Promnie.

obrazek