PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128W STROMIEC – PODLESIE DUŻE – DOBIESZYN OD KM 3+300 DO KM 6+841 W MIEJSCOWOŚCI PODLESIE DUŻE

27 lipca, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk
obrazek

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE 950 096,18 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 695 399,04 zł

Droga została przebudowana na odcinku o długości 3541 m. Szerokość jezdni w obszarze zabudowanym wyniosła 5 m, poza obszarem zabudowanym 5,5 m.

W obszarze zabudowanym w miejscowości Podlesie Duże wykonano elementy uspokojenia ruchu. Przy wjeździe do miejscowości Podlesie Duże w obszar zabudowany (z obu stron) wykonano wysepki rozdzielające kierunek ruchu (szykany) wymuszające zmniejszenie prędkości. Dodatkowo w sąsiedztwie szkoły wykonano progi zwalniające wyspowe.

Wzdłuż jezdni po obu stronach zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 75 cm – 7060 mb. Dodatkowo w miejscowości Podlesie Duże, wzdłuż Kaplicy został wykonany chodnik z kostki brukowej o długości 22 mb i szerokości 2,5 m. Konstrukcja jezdni została wykonana: z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm oraz z warstwy wiążąco – wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości średnio 4 cm. W obszarze zabudowanym zostały wykonane zjazdy z drogi z betonu asfaltowego, zaś poza obszarem zabudowanym z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

W ramach odwodnienia wykonano regulacje oraz podczyszczenie istniejących rowów drogowych. Ponadto zostały ułożone sączki podłużne z tłucznia, zaklinowanego od góry miałem kamiennym.

W ramach zadania został również zbudowany kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi zgodnie z dokumentacją.