Umowa na realizację zadania została podpisana w Radomiu. W uroczystości udział wzięli Wicemarszałek Rafał Rajkowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.

Prace budowlane na drodze powiatowej w miejscowości Jasionna

6 sierpnia, 2020 Wyłączono przez admin

Rozpoczęły się prace budowlane na drodze powiatowej w miejscowości Jasionna w gminie Białobrzegi, gdzie dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wymieniona nawierzchnia na długości 400 m.

Wkład własny do inwestycji został zagwarantowany przez Powiat Białobrzeski i Miasto i Gminę Białobrzegi. W budżecie każdego z samorządów zagwarantowano po 76 000 zł.

– W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom remontujemy 400 m. jednego z najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Białobrzegi. W celu zabezpieczenia przed szkodliwą działalnością wody na tym odcinku tworzymy rowy melioracyjne, które będą odprowadzać wodę. Ostatnie ulewne deszcze w wielu miejscach pokazały, że jest to jeden z kluczowych elementów infrastruktury drogowej. – ocenia Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta białobrzeski.

Umowa na realizację zadania została podpisana w Radomiu. W uroczystości udział wzięli Wicemarszałek Rafał Rajkowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.