nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

5 sierpnia, 2020 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
ogłaszają nabór uczestników
do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
finansowanego ze środków pochodzących
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, zamieszkujących na terenie Powiatu Białobrzeskiego.

Osoby objęte programem otrzymają pomoc w zakresie:

  1. poradnictwa psychologicznego,
  2. poradnictwa terapeutycznego,
  3. prowadzenia działań rehabilitacyjnych,
  4. nauki technik wspomagania i pielęgnacji,
  5. nauki dietetyki oraz zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Na jednego uczestnika programu przewidziano 40 godzin poradnictwa specjalistycznego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego  proszone są
o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, ul. Krakowska 28,
26-800 Białobrzegi, tel. 48 360 02 24, tel. kom. 518 838 171, e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do dnia 20 sierpnia 2020 roku na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej do objęcia pomocą asystenta.