Powiat Białobrzeski informuje, że w bieżącym roku złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

22 listopada, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz korzystać z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi, tel. 48 360 02 24, tel. kom. 518 838 171, e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl.

Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 mogą skorzystać:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomoże osobie niepełnosprawnej w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzeniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Informacji w sprawie programu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi, tel. 48 360 02 24, tel. kom. 518 838 171, e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl.

Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do udziału w Programie.