Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 9.00

22 listopada, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia.
  3. Analiza uchwał Zarządu Powiatu za III kwartał 2022 roku.
  4. Ocena jakości wykonania prac modernizacyjnych i napraw na drogach powiatowych. Przygotowanie do sezonu zimowego.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2023 rok.
  6. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2023 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.