obraz Fundusz Dróg Samorządowych

Powiat Białobrzeski beneficjentem rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2020.

19 kwietnia, 2020 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski został kolejny raz beneficjentem rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2020.

W tegorocznym naborze Powiat Białobrzeski aplikował o środki na projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400 Etap I”. Wniosek złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został rozpatrzony pozytywnie.

Całość projektu szacowana jest na 953 141, 96 zł. Oznacza to, że prawie milionowa inwestycja zostanie dofinansowana przez Budżet Państwa kwotą 667 199,37 zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji.

Wkład własny pochodzić będzie ze środków budżetowych Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Radzanów.

– W ogromie obowiązków związanych z epidemią koronawirusa nie można zapomnieć o działalności bieżącej samorządu, w tym także działaniach inwestycyjnych. Wiadomość ogłoszona przez Premiera i Wojewodę ucieszyła nas samorządowców i społeczność gminy Radzanów, gdzie będzie realizowana inwestycja. W bieżącej kadencji wychodzimy z założenia, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych chcemy zrealizować konkretne zadanie w każdej gminie wchodzącej w skład Powiatu Białobrzeskiego.
Z przykrością muszę stwierdzić, że w tym roku była szansa na realizację w ramach FDS drugiego zadania drogowego w gminie Stromiec (droga relacji Nowy Ksawerów – Podlesie). Niestety przygotowany wniosek musieliśmy wycofać, gdyż zaniedbania poprzednich lat, związane z regulacją stanu prawnego dróg na to nie pozwoliły. Celem uregulowania tych kwestii podjęliśmy liczne działania, dzięki nim wiele sytuacji jest już rozwiązanych – pozwala nam to na przygotowywanie zgodnej z prawem dokumentacji i wniosków na dofinansowanie zewnętrzne w latach następnych. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Starosta Sylwester Korgul składa podziękowania:

  • pracownikom Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, którzy stworzyli wniosek,
  • inicjatorom inwestycji: Członkowi Zarządu Annie Dudkiewicz i Radnemu Sylwestrowi Gajdzie,
  • wspierającym pozyskanie środków: Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi i Wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi, a także Posłom i Senatorom RP.

Dodatkowe podziękowanie Starosta Białobrzeski składa Radzie Gminy Radzanów na czele z Przewodniczącym Jarosławem Sokołowskim i Wójtowi Sławomirowi Kruślińskiemu za zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny.