Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

3 września, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 9 września 2021 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Kontrola zadania pn. „Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej
    w Białobrzegach.”
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.