Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 września, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Ogłoszenie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr. 15.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr. 16.
  4. Informacja o bieżącej działalności Biblioteki Powiatowej w Białobrzegach.
  5. Informacja o działalności Rzecznika Praw Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.
  6. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat białobrzeski do funkcjonowania w roku szkolnym 2022/2023 (LO, ZSP, PPP). Informacje na temat planów naboru do klas pierwszych, organizacja pracy, warunki kadrowe i lokalowe — pkt. wyjazdowy.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.