Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

27 czerwca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

   Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
30 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Funkcjonowanie i problematyka działania Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  4. Zaawansowanie naprawy i modernizacji dróg powiatowych.
  5. Ocena sytuacji epizootycznej na terenie powiatu białobrzeskiego.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.