LII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 22 lipca 2022 roku

21 lipca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję LII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 22 lipca 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego
    na 2022 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.