Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

18 marca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

   Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
21 marca 2022 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych działań w powiecie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz stanu zaawansowania dopłat w bezpośrednich dopłatach obszarowych za 2021 rok.
  4. Zapoznanie z programem pracy doradczo – szkoleniowej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.