Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

21 kwietnia, 2022 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wpływów z wynajmu lokali będących własnością Powiatu Białobrzeskiego.
  4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach
    z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021.
  5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o wynikach pracy w roku 2021 z uwzględnieniem aktywnych form zwalczania bezrobocia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Sylwester Gajda