Dnia 26.06.2020r. odbył się piknik integracyjny dla uczestniczek i uczestników projektu oraz osób z otoczenia. Impreza zaadresowana była w szczególności do rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz innych, którzy chcieli miło spędzić czas w rodzinnej i radosnej atmosferze.

Piknik integracyjny

20 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

Dnia 26.06.2020r. odbył się piknik integracyjny dla uczestniczek i uczestników projektu oraz osób z otoczenia. Impreza zaadresowana była w szczególności do rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz innych, którzy chcieli miło spędzić czas w rodzinnej i radosnej atmosferze.

Piknik był okazją do integracji i wspólnego poznania się lokalnej społeczności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Środowiskowym Domem Samopomocy w Jasionnie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Olszynce, Nadleśnictwem Dobieszyn, Zakładem Aktywności Zawodowej w Adamowie zadbało o wypełnienie tego dnia wielorakimi atrakcjami. Dzieci i dorośli mieli okazję do wspólnych zabaw, uczestnictwa w konkursach, spożycia darmowego poczęstunku w obficie zaopatrzonym stoisku kulinarnym przygotowanym przez niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie oraz przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich „Czilibabki” z Kozłowa.

W ramach działań edukacyjnych pracownicy Nadleśnictwa Dobieszyn przygotowali bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą.

Ponadto atrakcjami dla uczestników były gry i zabawy z animatorem, występy artystyczne uczestników, wspólna zabawa i integracja. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskanym przez powiat białobrzeski środkom z funduszy europejskich na realizację projektu „Twoje Lepsze jutro”.