godziny pracy siłowni kontakt telefoniczny 613 34 14 wewnętrzny 105

Od dnia 1 września 2020 roku udostępniona zostaje siłownia oraz arena główna Hali Sportowej.

2 września, 2020 Wyłączono przez admin

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje, że po okresie wakacyjnym od dn. 1 września 2020 roku udostępniona zostaje siłownia oraz arena główna Hali Sportowej. ‼️

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii ulegają zmianie zasady korzystania z obiektu. Szczegóły określone zostały w Regulaminie.

Zapisy Regulaminu są zgodne z obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach zastrzega, że w sytuacji pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Białobrzeskiego zasady udostępnienia obiektu mogą być poddawane zmianom.

Zaleca się dokonywanie zapisów na poszczególne bloki godzinowe w siłowni. Arena Główna natomiast udostępniana jest na wniosek dostępny na stronie internetowej www.bialobrzegipowiat.pl w zakładce Strefa Mieszkańca.

W związku z dbałością o bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców i pracowników prosimy o bezwzględne stosowanie zasad do czasu odwołania.