Kolejny sprzęt, który jest niezbędny do funkcjonowania jednostki i prawidłowego utrzymania stanu dróg powiatowych trafił do Powiatowego Zarządu Dróg

1 października, 2020 Wyłączono przez admin

Do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach trafił kolejny sprzęt, który jest niezbędny do funkcjonowania jednostki i prawidłowego utrzymania stanu dróg powiatowych. Tym razem to wyprodukowana w 2020 roku piaskarka, zakupiona za kwotę 59 901,00 zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Powiatu.

– W opinii Zarządu Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przez wiele lat był jednostką niedofinansowaną. Sprzęt, który przeznaczony był do bieżącego utrzymania dróg był wyeksploatowany, dlatego też od 2018 roku czynimy starania, aby poprawić stan wyposażenia jednostki. Przecież od stanu wyposażenia zależy wiosenne i zimowe utrzymanie dróg, co z kolei bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Od początku kadencji obecnego Zarządu Powiatu baza Powiatowego Zarządu Dróg w Białobrzegach poszerzyła się o samochód ciężarowy wyposażony w HDS, dostawkę do cięcia gałęzi i zakrzaczeń wzdłuż dróg i rowów. W chwili obecnej trwa procedura zakupu opryskiwacza ciągnikowego, który będzie wykorzystywany do zwalczania chwastów i odrostów drzew i krzewów wzdłuż dróg powiatowych.

Ładowność zakupionej piaskarki to 12 ton. Szerokość posypywania może być regulowana od 2 do 8 metrów. Wykonawcą sprzętu jest firma DANROB. Przedmiot zakupu został objęty 24-miesięczną gwarancją. Dla sprawnego zarządzania drogami powiatowymi w ramach środków z Tarczy Antykryzysowej dla samorządów w przyszłym roku Zarząd Powiatu zakupi dodatkowy ciągnik lub koparkę.