Kolejne rekordowe dofinansowanie dla Powiatu Białobrzeskiego!

26 października, 2021 Wyłącz przez Anna Kamińska

Powiat Białobrzeski po raz kolejny stał się beneficjentem programu rządowego. Tym razem środki finansowe trafią do Powiatu Białobrzeskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dzięki zaangażowaniu Starosty Białobrzeskiego Sylwestra Korgula, Wicestarosty Bartłomieja Kowalczyka i całego Zarządu Powiatu Białobrzeskiego pozyskano 14 250 000 zł (95% wnioskowanej kwoty) na realizację projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce.

W ramach środków zostaną przebudowane poszczególne odcinki dróg:

  • Białobrzegi – Sucha – Stawiszyn – Branica (wraz z budową ciągu pieszo rowerowego)
  • Stara Błotnica – Kadłubska Wola – Młodynie Górne
  • Wyśmierzyce – Paprotno.

Wybudowany zostanie także chodnik w miejscowości Broniszew.

Dzięki rządowym środkom w Powiecie Białobrzeskim przebudowane zostanie ponad 20 km dróg, wybudowane zostanie 4 km chodników oraz 4 km ciągu pieszo – rowerowego (na odcinku Sucha – Branica).

Wsparcie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymały wszystkie gminy Ziemi Białobrzeskiej. Łączne wsparcie dla gmin opiewa na 48 125 000 zł.

– To historyczne środki i potężne wsparcie dla naszych samorządów. Cieszę się z sukcesu wszystkich gmin. Rządowe pieniądze realnie zmienią poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że współpraca na linii rząd – samorząd w dalszym ciągu będzie układała się wzorcowo – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Zarząd Powiatu Białobrzeskiego składa podziękowania za wsparcie samorządów Ziemi Białobrzeskiej dla Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentarzystów Ziemi Radomskiej na czele z Ministrem Markiem Suskim i Marszałkiem Stanisławem Karczewskim.