Kolejne rekordowe dofinansowanie dla Powiatu Białobrzeskiego!

26 października, 2021 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski po raz kolejny stał się beneficjentem programu rządowego. Tym razem środki finansowe trafią do Powiatu Białobrzeskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dzięki zaangażowaniu Starosty Białobrzeskiego Sylwestra Korgula, Wicestarosty Bartłomieja Kowalczyka i całego Zarządu Powiatu Białobrzeskiego pozyskano 14 250 000 zł (95% wnioskowanej kwoty) na realizację projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce.

W ramach środków zostaną przebudowane poszczególne odcinki dróg:

  • Białobrzegi – Sucha – Stawiszyn – Branica (wraz z budową ciągu pieszo rowerowego)
  • Stara Błotnica – Kadłubska Wola – Młodynie Górne
  • Wyśmierzyce – Paprotno.

Wybudowany zostanie także chodnik w miejscowości Broniszew.

Dzięki rządowym środkom w Powiecie Białobrzeskim przebudowane zostanie ponad 20 km dróg, wybudowane zostanie 4 km chodników oraz 4 km ciągu pieszo – rowerowego (na odcinku Sucha – Branica).

Wsparcie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymały wszystkie gminy Ziemi Białobrzeskiej. Łączne wsparcie dla gmin opiewa na 48 125 000 zł.

– To historyczne środki i potężne wsparcie dla naszych samorządów. Cieszę się z sukcesu wszystkich gmin. Rządowe pieniądze realnie zmienią poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że współpraca na linii rząd – samorząd w dalszym ciągu będzie układała się wzorcowo – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Zarząd Powiatu Białobrzeskiego składa podziękowania za wsparcie samorządów Ziemi Białobrzeskiej dla Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentarzystów Ziemi Radomskiej na czele z Ministrem Markiem Suskim i Marszałkiem Stanisławem Karczewskim.