Zakład Opieki Zdrowotnej

Zarząd Powiatu Białobrzeskiego opracował koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zakładu Opieki Zdrowotnej.

4 maja, 2023 Wyłączono przez admin

Przyjęty plan zakłada zastąpienie dotychczasowych bloczków betonowych asfaltem oraz powstanie nowych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku. Głównym zamierzeniem projektu jest podniesienie komfortu dojazdu i dojścia pacjentów do ośrodka zdrowia.

W chwili obecnej trwają rozmowy z współwłaścicielami nieruchomości wokół budynku ZOZ, tj. Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi (17% udziału w gruntach) oraz podmiotami prywatnymi – właścicielami budynku apteki oraz prywatnej przychodni (50% w działce stanowiącej dojazd do ZOZu).

W dalszym ciągu Starostwo Powiatowe w Białobrzegach nie otrzymało od ww. podmiotów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co od kilku miesięcy uniemożliwia rozpoczęcie tej inwestycji.

Otrzymanie stosownych zgód pozwoli Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego na wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a następnie rozpoczęcie procedury przetargowej.