jubileusz 50 lecie WOPR w Białobrzegach

UROCZYSTY JUBILEUSZ – 50 – LECIE WOPR W BIAŁOBRZEGACH

18 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

To wyjątkowe spotkanie z okazji świętowania 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach – organizacji, której założycielami i członkami byli
i są ludzie oddani szlachetnej idei niesienia pomocy innym w potrzebie ratowania życia – miało miejsce w dniu 13 czerwca br. w Domu Rzemiosła w Białobrzegach.

Wśród uczestników jubileuszu byli założyciele powiatowej organizacji, jej wieloletni członkowie i działacze, zaproszeni goście – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Białobrzegach, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin w powiecie, Prezes Mazowieckiego WOPR i Prezes WOPR w Legionowie – największej jednostki w województwie, przedstawiciele instytucji i osoby wspierające organizację.

Miłą i ważną chwilą uroczystości była prezentacja nowego sztandaru ufundowanego dla jednostki przez licznych darczyńców, którzy zaznaczyli swoje zaangażowanie wbijając gwoździe w pamiątkowej tablicy. Były wystąpienia gości z podziękowaniami, gratulacjami
i życzeniami oraz ciekawe wspomnienia założycieli organizacji.

Prezes WOPR w Białobrzegach Tomasz Tomczyński podziękował zasłużonym członkom, instytucjom, osobom wspierającym, wręczając pamiątkowe okolicznościowe medale.
W gronie wyróżnionych jest także Starostwo Białobrzeskie.

Gratulacje za postawę służby, którą przez 50 lat Białobrzeski WOPR wykazuje wobec mieszkańców
i turystów spędzających swój wolny czas na wodach Ziemi Białobrzeskiej. Zaangażowanie władz
i członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyczynia się do rozwoju turystyki
w Powiecie Białobrzeskim, a także sprawia postrzeganie rzeki Pilicy, jako miejsca przyjaznego
i bezpiecznego do rekreacji i wypoczynku.

Życzymy dobrego zdrowia, dalszego pomyślnego rozwoju, licznych osiągnięć, wytrwałości w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej misji, a także satysfakcji i poczucia dumy z dobrze spełnianego obowiązku.